Pensioen voor uw kinderen

Als u overlijdt, krijgen uw kinderen een uitkering van ons pensioenfonds. Dit heet wezenpensioen. Uw kinderen krijgen dit wezenpensioen totdat ze 18 jaar worden. Volgen ze een studie, dan keren we uit tot ze hun diploma behalen en uiterlijk totdat ze 27 jaar worden.

Het wezenpensioen is voor uw eigen kinderen, geadopteerde kinderen en pleegkinderen die u als eigen kinderen opvoedt.

Wat moet u doen?

  1. U hoeft niets te doen. Als u komt te overlijden, krijgen wij dat door van de gemeente. Die geeft ook de gegevens van uw kinderen aan ons door. Wij nemen contact met ze op.

  2. Wilt u weten wat uw kinderen krijgen? Kijk dan op uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO).

Dit moet u verder weten

Het wezenpensioen is voor elk kind 11% van uw ouderdomspensioen. Het gaat om het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw pensionering bij ons pensioen zou opbouwen.

Bent u al eerder uit de branche vertrokken, dan krijgen uw kinderen alleen wezenpensioen over het pensioen dat u opbouwde tot je uit dienst ging.