Factuur en premie

Voor het pensioen van uw werknemers betaalt u het pensioenfonds premie. U als werkgever betaalt de hele pensioenpremie. Een deel van de premie houdt u in op het loon van uw werknemers. 

In het premieoverzicht vindt u de premie en staat de voorgestelde verdeling. U mag hiervan afwijken en zelf een groter deel van de premie betalen.

Documenten

Specificatie van de factuur
Het is belangrijk dat u de facturen goed controleert met behulp van de specificatie op het Werkgeversportaal bij "Uw Documenten". Wij sturen deze uit veiligheidsoverwegingen (AVG) namelijk niet met de factuur mee.

 

Wat staat er op de specificatie?

  1. Tabblad Premie
    Hier ziet u voor welke werknemer en over welk loon er premie is berekend over de afgelopen periode.

  2. Tabblad Cumulatief
    Hier ziet u de cumulatieve lonen en premies van het voorgaande en huidige jaar tot heden.

  3. Tabblad Correcties
    Hier ziet u een uitsplitsing van de correcties van voorgaande perioden.

Wanneer ontvang ik een factuur over premiejaar 2023

maand   Factuurdatum  
januari   24-02-2023  
februari   24-03-2023  
maart   28-04-2023  
april   26-05-2023  
mei   23-06-2023  
juni   28-07-2023  
juli   25-08-2023  
augustus   29-09-2023  
september   27-10-2023  
oktober   24-11-2023  
november   30-12-2023  
december   26-01-2024  
       

 

Betaal tijdig uw facturen! De factuur moet betaald zijn op de betaaldatum die op uw factuur vermeld staat. Als de factuur niet op tijd betaald wordt starten wij het aanmaantraject op. Betaal tijdig, zo voorkomt u dat wij rente en kosten in rekening brengen.