Gegevens aanleveren via UPA

De dienstverband- en loongegevens van uw werknemers moeten tijdig bij ons worden aangeleverd. Op basis van deze gegevens berekenen wij de premie en sturen u een factuur.

Wij zorgen er verder voor dat het pensioen van uw werknemers hierdoor goed wordt geadministreerd.

Pensioenaangifte doen via UPA

De in- en uitdienstmeldingen en de loongegevens van uw werknemers kunnen na afloop van het loontijdvak direct vanuit het salarispakket bij ons worden aangeleverd. We noemen dit Uniforme Pensioenaangifte (UPA). U kunt dit zelf doen of uw accountant kan dit voor u doen. Het loonheffingennummer van uw bedrijf moet worden gekoppeld aan uw account of aan het salarispakket. Hiervoor vult u het UPA registratieformulier in. Ook bij een wijziging van het salarispakket of accountant moet er opnieuw een formulier worden ingevuld. 

Dit zijn de voordelen van UPA

 • Staat garant voor een foutloze gegevensverwerking
 • U ontvangt direct juiste facturen over de afgelopen periode
 • Op het werkgeversportaal vind u actuele gegevens
 • U ontvangt meldingen terug via het salarispakket of van uw salarispakketleverancier
 • Uw werknemers krijgen een actueel Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Wat zijn de voorwaarden?

 • Uw salarispakket moet geschikt zijn voor UPA aanleveringen
 • Het UPA registratieformulier moet worden ingevuld voor de machtiging
 • Werknemers moeten binnen 1 maand na in- of uitdiensttreding aangeleverd worden
 • De loongegevens moeten binnen 14 dagen na afloop van het loontijdvak aangeleverd worden

Gaat u via UPA aanleveren?

 1. Kijk of uw salarispakket geschikt is voor UPA
  Controleer dit in de lijst salarispakketten.

 2. Vul het UPA registratieformulier in
  Geef aan of u zelf de gegevens aanlevert of uw accountant.

 3. U ontvangt via e-mail een bevestiging
  Wij sturen u een bericht dat de koppeling gereed is.

 4. Lever de gegevens van uw werknemers aan
  U kunt direct na onze bevestiging de gegevens aanleveren.

UPA Registratie formulier

 

Wat moet u verder weten?

 • Meld iedere werknemer met een contract binnen één maand aan bij het pensioenfonds. Ongeacht de duur van het contract of het aantal uren per week. Dit geldt ook voor werknemers jonger dan 18 jaar en voor oproepkrachten.
 • Meld werknemers die uit dienst gaan binnen één maand bij ons af. Ook als uw werknemer in de graanbe- en graanverwerkende industrie blijft werken.
 • Komt een werknemer in de WIA? En werkt hij of zij nog voor een deel? Lever dan de loongegevens aan voor het deel dat uw werknemer nog werkt.
 • Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is niet premieplichtig als hij/zij 10% of meer van de aandelen van het bedrijf in bezit heeft.
 • Een familielid van de eigenaar is wel premieplichtig als hij/zij in dienst is van het (familie)bedrijf.