Financiële situatie

Net als veel andere pensioenfondsen heeft ook het Molenaarspensioenfonds last gehad van de slechte economische situatie. De marktrente is jarenlang fors gedaald. Ook leven mensen gemiddeld langer. Hierdoor moeten we nu meer geld reserveren om straks de pensioenen te kunnen betalen.

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en de huidige en toekomstige pensioenuitkeringen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies voldoende geld in kas om de huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Bij een dekkingsgraad van meer dan 100% is er een buffer.

Hoe hoog moet de dekkingsgraad zijn?

Een pensioenfonds moet voldoen aan 2 dekkingsgraden: de minimaal vereiste dekkingsgraad en de vereiste dekkingsgraad. Die zijn per pensioenfonds verschillend. Dit verschil is afhankelijk van de beleggingen en de gemiddelde leeftijd van de deelnemers van het pensioenfonds. De minimaal vereiste dekkingsgraad is vastgesteld op 103,6%. De vereiste dekkingsgraad is vastgesteld op 113,4%. Deze dekkingsgraden worden elk jaar op 31 december opnieuw berekend.

Regels voor pensioenfondsen

Sinds 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen vanwege van het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK). Die moeten zorgen voor stabielere pensioenen en meer transparantie. Deze regels schrijven ook een nieuwe methode voor om de financiële positie te bepalen. Daardoor moet het fonds nu een beleidsdekkingsgraad gebruiken.

Wat is een beleidsdekkingsgraad?

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 dekkingsgraden. Bij deze dekkingsgraden gebruikt het pensioenfonds de rente over 1 maand voor de berekening van de verplichtingen. Dat is wat het fonds nu en later moet betalen aan pensioenuitkeringen.

Verloop van de beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden in de laatste 12 maanden.

April 2024 120,1%
Maart 2024 119,7%
Februari 2024 119,2%
Januari 2024 118,8%
December 2023 118,4%
November 2023 118,1%
Oktober 2023 117,5%
September 2023 117,1%
Augustus 2023 116,4%
Juli 2023 116,0%
Juni 2023 115,3%
Mei 2023 114,9%
December 2022 114,0%
December 2021 111,8%
December 2020 102,5%
December 2019 106,4%
December 2018 108,8%