Beleggingsbeleid

Het pensioenfonds belegt de pensioenpremies in aandelen en obligaties. Dit is nodig om de pensioenen, nu en in de toekomst, veilig te stellen. Het bestuur gaat hier zorgvuldig mee om. Het beleggingsbeleid is erop gericht om een maximaal rendement te behalen op de lange termijn. Het bestuur bepaalt welke risico’s het fonds daarbij bereid is te nemen.

Voor het veilig omgaan met pensioentegoeden gelden strenge wettelijke regels. Naast de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op de pensioenfondsen.