Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de manier waarop het is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over:

  • het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht
  • het door het bestuur uitgevoerde beleid
  • de beleidskeuze voor de toekomst

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers namens de werknemers, werkgevers en pensioengerechtigden.

Samenstelling per 1 juli 2023

 

Naam Namens
L. Mertens, voorzitter werknemers
M.A. Proost werknemers
F. Oteman werkgevers
vacature pensioengerechtigden
E. van Benthem werkgevers