Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt wordt, gaat u uit dienst bij uw werkgever. U krijgt dan van de overheid een WIA-uitkering. U kunt wél pensioen blijven opbouwen. Wij betalen dan mee aan uw pensioenpremie. We noemen dit premievrije voortzetting.

Bent u meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan betalen we mee aan uw pensioenpremie. Hoeveel we betalen, hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage.

Dat ziet u in deze tabel:

% arbeidsongeschikt % premievrije voortzetting
0 - 35% 0%
35 - 45% 25%
45 - 80% 50%
80 - 100% 100%

 

Wordt u meer of minder arbeidsongeschikt?

Dan kijken we opnieuw hoeveel we meebetalen aan uw pensioenpremie. We passen uw pensioenopbouw aan volgens de laatste gegevens van het UWV.

Wat moet u doen?

  1. U kunt een verzoek tot premievrije opbouw van uw pensioen bij ons aanvragen.

  2. Doe dit bij voorkeur binnen een jaar na uw 1e WIA-uitkering.

  3. Stuur een kopie van de volledige UWV-beschikking toekenning WIA, inclusief toelichting en berekening mee. Wij regelen het dan verder voor u                                             .

Premievrijstelling aanvragen