Verhogen van pensioen

Geld wordt elk jaar meestal minder waard. U kunt met hetzelfde geld in 2024 minder kopen dan in 2023. Dit heet inflatie. Stichting Molenaarspensioenfonds probeert daarom jaarlijks de pensioenen te verhogen. Een verhoging heet toeslag of indexatie.

Toeslagverlening lukt niet altijd

Onze beleidsdekkingsgraad moet minstens 111,6% zijn. Wij mogen uw pensioen dan voor een deel verhogen. Is de beleidsdekkingsgraad hoger? Dan mogen wij uw pensioen voor een deel of helemaal verhogen. Dit geldt sinds 2015. De bovengrens kan veranderen. Bijvoorbeeld als de rente verandert.

Daarnaast mag toeslagverlening sinds 2015 alléén als we verwachten dat dit in de jaren daarna ook kan. Dit betekent dat we meer geld nodig hebben om uw pensioen te kunnen verhogen. En verhogingen vallen lager uit dan vóór 2015.

Er is elk jaar een maximum

Dit heet onze ambitie. Onze ambitie is de stijging van de prijzen. Is die 1,5%? Dan stijgt uw pensioen in dat jaar maximaal met 1,5%. We kijken naar de stijging van de prijzen over de maanden oktober tot oktober in het vorige jaar. Die cijfers krijgen we van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We gaan uit van de Consumentenprijsindex alle huishoudens afgeleid.

Voorwaardelijkheid

De toekenning van een verhoging van de pensioenrechten en pensioenaanspraken is voorwaardelijk. Er bestaat geen recht op een jaarlijkse toeslag. Het bestuur bepaalt elk jaar of de financiële situatie goed genoeg is om een toeslag te kunnen geven.

Voor de voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. In het verleden verleende verhogingen geven geen zekerheid over toeslagen in de toekomst.

De laatste 10 jaar veranderden wij de pensioenen zo

U ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging. En of wij onze ambitie hebben waargemaakt.

Datum verandering Verhoging van pensioen Prijsstijging* Onze ambitie
1 januari 2024 0,74% -1,39% 0%
1 januari 2023 2,19% 17,16% 17,16%
1 januari 2022 0,14% 2,57% 2,57%
1 januari 2021 0,00% 0,99% 0,99%
1 januari 2020 0,00% 1,64% 1,64%
1 januari 2019 0,00% 1,47% 1,47%
1 januari 2018 0,00% 1,47% 1,47%
1 januari 2017 0,00% 0% 0%
1 januari 2016 0,00% 0,40% 0,40%
1 januari 2015 0,50% 1,05% -
1 januari 2014 1,00% 1,56% -
1 januari 2013 0,00% 2,87% -

*Dit is de prijsstijging volgens de door het Centraal Bureau van de Statistiek gepubliceerde consumentenprijsindex inclusief de ontwikkeling van overheidstarieven en btw. Deze prijsstijging is over het algemeen hoger dan onze ambitie. Het fonds heeft sinds 2016 de ambitie om de pensioenen jaarlijks te verhogen volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde consumentenprijsindex exclusief de ontwikkeling van overheidstarieven en btw  de maanden oktober tot oktober in het jaar daarvoor.

Verlaging van pensioen

Uw pensioen kan in bepaalde situaties worden verlaagd. De afgelopen jaren zijn de pensioenen niet verlaagd. De komende jaren wordt uw pensioen waarschijnlijk niet verlaagd. Maar als uw pensioen ook niet wordt verhoogd, kunt u minder kopen met uw pensioen dan nu.