Wat is pensioen?

In Nederland is het gebruikelijk om tot een bepaalde leeftijd te werken. Daarna gaat iemand 'met pensioen'. Ook dan is er een inkomen nodig.

Van de overheid krijgt iedereen die in Nederland gewoond en/of gewerkt heeft later een AOW-pensioen. De AOW is een basispensioen. Wanneer het AOW-pensioen ingaat, hangt af van de geboortedatum. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De meeste werknemers krijgen daarnaast via hun werkgever aanvullend pensioen. Werknemers kunnen zelf ook bedragen voor hun pensioen opzijzetten (eigen pensioenvoorzieningen).

'Pensioen' kan dus uit drie onderdelen bestaan
  1. een basispensioen van de overheid, de AOW
  2. pensioen dat bij de werkgever is opgebouwd
  3. eigen pensioenvoorzieningen

De drie onderdelen vormen de pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel: de manier waarop we in Nederland het inkomen na pensionering geregeld hebben.

Onze pensioenregeling

Het Molenaarspensioenfonds regelt het pensioen voor werknemers in de graanbewerkende en -verwerkende industrie. Onze pensioenregeling is een middelloonregeling. We berekenen uw pensioen over het loon dat u gemiddeld heeft verdiend toen u in onze sector werkte.

De pensioenregeling bestaat uit ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. Samen met uw werkgever betaalt u hier maandelijks een premie voor. Vanaf uw pensioendatum krijgt u van ons een pensioenuitkering.

Alle regels voor uw pensioen staan in het pensioenreglement.