Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling en de belegging van het kapitaal. Daarnaast neemt het elk jaar een besluit over het wel of niet verlenen van toeslag op de pensioenen. Daarbij behartigt het bestuur de belangen van iedereen die bij het pensioenfonds betrokken is. Het bestuur bestaat uit 7 leden, 3 namens de werkgevers en 4 namens de werknemers.

Samenstelling bestuur
Per 1 juli 2023 zijn dit onze bestuursleden:

leden namens werkgevers organisatie functie
R. (Rudolf) Hagendijk Nevedi werkgeversvoorzitter
IJ.R. (IJmert) de Vries Nevedi bestuurslid
R.A. (Roland) Kip Nevedi bestuurslid
leden namens werknemers    
U.S. (Mila) van den Bout-Kisoen CNV Vakmensen bestuurslid
R. (Rob) Barnhoorn FNV werknemersvoorzitter
J.W. (John) Eggen De Unie bestuurslid
W.B.E. (Eric) Rutgers FNV bestuurslid