Molenaarspensioenfonds

Regelt de pensioenen voor (oud-)werknemers  in de diervoederindustrie

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de bedrijfstak. Het bestuur beheert het fonds, bepaalt het beleid en zorgt ervoor dat deelnemers en werkgevers goed geïnformeerd zijn over pensioenzaken.

De administratie en uitvoering van de pensioenen - van de inning van premies tot het uitbetalen van uitkeringen - wordt geregeld door Appel Pensioenuitvoering.