Uw bedrijf aanmelden bij het pensioenfonds

Welkom bij het Molenaarspensioenfonds!
U heeft een bedrijf gestart waarvan de activiteiten onder de verplichtstelling van het pensioenfonds vallen. Ook is uw bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Meld uw bedrijf daarom bij ons aan.

Volg onderstaande stappen

 1. Vul het aanmeldformulier in
  Bestanden kunt u hier gelijk aan toevoegen, zoals de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. U krijgt van ons een bevestiging van de inschrijving via e-mail.

 2. Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)
  Via UPA levert u of uw accountant direct vanuit het loonpakket de gegevens aan het pensioenfonds aan. Na de inschrijving krijgt u van ons inzendgegevens voor UPA.

 3. Registreer u voor het werkgeversportaal
  U krijgt van ons een registratiecode. Daarmee maakt u zelf op het werkgeversportaal een gebruikersnaam en wachtwoord aan. Daar komen o.a. uw facturen en de specificaties te staan. 

 4. Meld uw werknemers via UPA aan
  U meld al uw werknemers binnen 1 maand na indiensttreding bij het pensioenfonds aan. Zo bouwen de werknemers direct pensioen op.

 5. Lever de loongegevens via UPA aan
  Doe dit binnen 14 dagen na afloop van het loontijdvak! Daardoor ontvangt u direct een juiste factuur.

Bedrijf aanmelden formulier

Dit moet u verder weten

 • De pensioenregeling is verplicht voor de hele bedrijfstak. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de verplichtstelling.
 • De pensioenregeling is vastgelegd in het pensioenreglement.
 • In het uitvoeringsreglement ¬†staan alle regels waar u zich als werkgever aan moet houden.
 • U bent verplicht om nieuwe werknemers binnen een maand te informeren over het bestaan van de pensioenregeling. Het pensioenfonds informeert uw werknemers daarna verder.
 • U betaalt de hele pensioenpremie. Een deel van de premie houdt u in op het loon van de werknemers. In het premieoverzicht staat de voorgestelde verdeling. U mag hiervan afwijken en zelf een groter deel van de premie betalen.
 • In bepaalde gevallen kunt u namens uw werknemers vrijstelling van de verplichtstelling vragen. De voorwaarden hiervoor staan in het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000.
 • Als uw bedrijf verwant is met onze branche, kunt u zich onder bepaalde voorwaarden vrijwillig aansluiten bij het bedrijfspensioenfonds. Uw bedrijf mag dan niet onder de werkingssfeer van een ander bedrijfspensioenfonds vallen.