Overlijden

Als u overlijdt, kunnen uw partner en/of kinderen een uitkering van ons pensioenfonds krijgen.

 

Wie krijgen een pensioenuitkering?
  • Uw partner krijgt een partnerpensioen. Als u ongehuwd samenwoont, gelden wel een paar regels.
  • Uw kinderen krijgen een wezenpensioen.
  • Een  eventuele ex-partner heeft volgens de wet recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het deel wat u heeft opgebouwd totdat jullie uit elkaar gingen. 

Op uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) staat het bedrag dat u aan partner- en wezenpensioen heeft opgebouwd. 

Wat moeten uw nabestaanden doen als u overlijdt? (nieuw)

Als u getrouwd bent of geregistreerd partner

De gemeente waar u woont geeft het overlijden aan ons door. Wij nemen contact op met uw partner en/of kinderen. Zij kunnen ook zelf contact met ons opnemen. We leggen hen uit hoe ze het partner- en/of wezenpensioen kunnen aanvragen.