Uit dienst gaan

Als u in een andere bedrijfstak gaat werken, bouwt u geen pensioen meer op bij ons pensioenfonds. Ook als u werkloos wordt, stopt uw pensioenopbouw.

Uw werkgever meldt u bij ons af. U krijgt daarna bericht van ons over uw opgebouwde pensioen.

Dit kunt u doen

  1. Pensioen meenemen naar een nieuw fonds
    U kunt uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. U mag het pensioen ook bij ons fonds laten staan. Met de Pensioenvergelijker kunt u bekijken of waardeoverdracht gunstig voor u is.

  2. Pensioen blijven opbouwen als u werkloos wordt
    Als u werkloos wordt, kunt u zelf doorgaan met pensioen opbouwen. U betaalt de pensioenpremie dan helemaal zelf, zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel. Dit heet vrijwillige voortzetting.

Mijn pensioen vergelijken
Vragen?

Pensioen brengt belangrijke keuzes met zich mee. Heeft u algemene vragen over onze pensioenregeling? Stel ze in het contactformulier of bel onze pensioenspecialisten op 088 119 80 30.

Heeft u advies nodig bij het maken van uw keuzes? Praat met mensen in uw omgeving of schakel indien nodig een financieel adviseur in.