Trouwen en geregistreerd partnerschap

In onze pensioenregeling bouwt u ouderdomspensioen én partnerpensioen op. Het partnerpensioen is voor uw partner, als u komt te overlijden. Op uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) staat hoeveel uw partner dan krijgt.

Trouwen en geregistreerd partnerschap zijn voor uw pensioen gelijk. Wij noemen het hier alleen trouwen.

Na uw pensioen

Als u gaat trouwen ná uw pensioen, heeft uw partner geen recht meer op partnerpensioen na uw overlijden.

Dit moet u doen

  1. In Nederland
    U hoeft uw partner niet aan te melden als u in Nederland woont. De gemeente waar u woont, geeft de gegevens van uw partner aan ons door.

  2. In het buitenland
    Als u in het buitenland woont, moet u zelf uw partner aanmelden. Dat kan met de knop hieronder. 

    Stuur een kopie van de trouwakte mee.