Pensioen in het buitenland

Ook als u in het buitenland woont, betalen we uw pensioen uit.

U krijgt elk jaar een formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ van ons. U bent verplicht om dit 'Bewijs van in leven zijn' (Attestatie de vita) in te vullen. Met dit formulier toont u aan dat u nog in leven bent.

Een bevoegde instantie moet dit formulier voor u ondertekenen en voorzien van een stempel. Dit kan een plaatselijke notaris of ambtenaar van de burgerlijke stand zijn of een medewerker van het Nederlandse consulaat in het land waar u woont.

Wat moet u doen?

  1. Vul het formulier 'Bewijs van in leven zijn' in dat u elk jaar in januari van ons krijgt.

  2. Laat het formulier door een bevoegde instantie ondertekenen.

  3. Stuur het formulier met een officiële stempel of een verklaring van echtheid elk jaar vóór 1 april naar het pensioenfonds.