Afkoop

Als u weinig pensioen bij ons pensioenfonds heeft opgebouwd, kopen we dit pensioen soms af. U krijgt uw pensioen dan in één keer. Later krijgt u van ons pensioenfonds niets meer.

Dit kan alleen als uw pensioen onder de afkoopgrens ligt. In 2024 is de wettelijke afkoopgrens € 592,51.

Is uw ouderdomspensioen € 2 of lager, dan vervallen ook uw andere opgebouwde pensioenaanspraken.

Overlijden

Als uw partnerpensioen minder is dan € 592,51 (in 2024), kopen we dat pensioen af als u overlijdt.

Uw partner krijgt dit bedrag dan in één keer. Dit geldt ook voor het wezenpensioen.