Uniform pensioenoverzicht (UPO)

Rond de zomer ontvangt u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In dit overzicht ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. En hoeveel u straks krijgt als uw situatie niet verandert. In de video hiernaast leggen we dit duidelijk uit.

Je pensioen is belangrijk. Bekijk uw UPO daarom goed!

3 bedragen zijn van belang

  1. Opgebouwd pensioen
    Dit is het verwacht brutobedrag dat u na uw pensionering jaarlijks ontvangt bovenop uw AOW, als u vanaf nu niet meer aan de pensioenregeling zou deelnemen.

  2. Te bereiken pensioen
    Dit is het verwacht brutobedrag dat u na uw pensionering jaarlijks ontvangt bovenop je AOW, als je tot je pensioendatum blijft deelnemen aan onze pensioenregeling.

  3. Bij overlijden
    Hier ziet u de uitkering die uw partner en kinderen krijgen als u overlijdt.

Wat als het mee- of tegenzit?

Op uw pensioenoverzicht wordt een inschatting gemaakt van uw ouderdomspensioen. Daarbij wordt rekening gehouden met mee- of tegenvallers in de toekomst. U ziet vier (bruto) pensioenbedragen. Alleen het onderste bedrag is geen inschatting. Dit is het ouderdomspensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd.

Als u nu zou stoppen met het opbouwen van pensioen, is dit het bedrag dat u bij pensioeningang bruto per jaar ontvangt zolang u leeft. Op de website mijnpensioenoverzicht.nl ziet u ook eenzelfde inschatting van uw totale pensioen inclusief uw AOW-uitkering. Deze bedragen zijn berekend alsof uw totale pensioen tegelijk ingaat met uw AOW-uitkering. De bedragen worden gedurende een jaar regelmatig geactualiseerd.

De pijlen wijzen naar drie bedragen

Deze bedragen zijn een inschatting van het ouderdomspensioen waarop u lijkt te gaan uitkomen in verschillende situaties. Een belangrijke aanname voor de drie bedragen is dat u blijft werken tot u 68 jaar wordt en pensioen blijft opbouwen binnen de huidige pensioenregeling. Als u eerder stopt met werken, bijvoorbeeld op u AOW-leeftijd, zal het pensioen lager zijn.

Er zijn veel verschillende ‘toekomsten’ (scenario’s) bedacht. In de ene toekomst zit het mee wat betreft de rente, de beleggingen en de stijging van de prijzen. In een andere toekomst zit het tegen. Alle pensioenfondsen en verzekeraars rekenen met dezelfde ‘toekomsten’. Wij hebben uitgerekend wat uw pensioen is in deze toekomsten.

Wil je een persoonlijk totaaloverzicht?

Op mijnpensioenoverzicht.nl staat een persoonlijk totaaloverzicht van al het pensioen dat je via jouw werk hebt opgebouwd én van je AOW. Ook van het pensioen dat je bij vorige werkgevers hebt opgebouwd. Je ziet ook een inschatting van jouw netto inkomen na pensionering. En je kunt jouw pensioen met je eventuele huidige inkomen vergelijken en samen met jouw eventuele partner jullie gezamenlijk pensioen bekijken. Inloggen doe je met je DigiD.