Gepubliceerd op 19 december 2022

Pensioenen gaan met 2,19% omhoog

Het Molenaarspensioenfonds verhoogt alle pensioenen per 1 januari 2023 met 2,19%. Dat geldt voor iedereen die pensioen opbouwt en voor iedereen die een pensioenuitkering ontvangt.

Het pensioenfonds kan de pensioenen verhogen doordat de financiële situatie is verbeterd. De beleidsdekkingsgraad is van 111,8% eind 2021 gestegen naar 113,9% in oktober 2022. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% mag een pensioenfonds de pensioenen verhogen.

Voorzichtig in het toekennen van een hogere indexatie
Het pensioenfonds is voorzichtig in het toekennen van een hogere indexatie. Andere en vaak grotere pensioenfondsen hebben meer en hogere toeslagen (indexatie) gegeven omdat hun financiële positie dat toelaat. Het bestuur van Pensioenfonds Molenaars houdt rekening met de komende grote wijziging van het pensioenstelsel en wil daarbij een solide beleid voeren met zo min mogelijke negatieve financiële gevolgen voor de deelnemers en gepensioneerden. Dat is de reden dat de toeslag is vastgesteld op 2,19 procent.

Het uitwerken van de plannen voor het toepassen van de nieuwe pensioenwet begint bij ons fonds op gang te komen nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe pensioenwet. De komende periode worden de details en de gevolgen van de nieuwe pensioenwet beoordeeld. De partijen, werkgevers en werknemers, die ook de CAO in onze bedrijfstak vaststellen, hebben een belangrijke rol in de uitwerking van de plannen. Het bestuur van het pensioenfonds zal de komende periode alle betrokkenen op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Premie blijft gelijk
In 2023 blijft de premie voor de pensioenopbouw gelijk aan 2022: 30,4%. Werknemers betalen 10,13% (was 13,89%) en werkgevers 20,27% (was 16,51%). Het opbouwpercentage blijft 1,64%.

Het bestuur besluit elk jaar of de premie en het opbouwpercentage moeten worden aangepast. Daarbij kijkt het bestuur naar de belangen van werkgevers en deelnemers, die samen de premie betalen. ‘Evenwichtigheid’ is een belangrijk punt bij besluiten over de premie.

Financiële situatie is verbeterd
Dat komt vooral doordat de rente is gestegen. Dat is een goede ontwikkeling voor een pensioenfonds. Hierdoor is het mogelijk om de pensioenen te verhogen.