Gepubliceerd op 27 december 2023

Pensioenen gaan 0,74% omhoog

Het Molenaarspensioenfonds verhoogt per 1 januari 2024 alle pensioenen met 0,74%. Dit geldt voor iedereen die een pensioen heeft bij ons fonds.

De toeslag is bedoeld om de pensioenen mee te laten groeien met de stijgende prijzen. Het bestuur bekijkt elk jaar of dit verantwoord is. We zorgen altijd dat er genoeg geld overblijft voor de toekomstige pensioenen.

Om de pensioenen te kunnen verhogen, kijken we naar de prijsontwikkeling. Deze cijfers zijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op basis van het huidige beleid zou ons fonds per 1 januari 2024 0% toeslag mogen geven.

Het CBS gebruikt echter een nieuwe rekenmethode die rekening houdt met de schommelende energieprijzen. Het bestuur gebruikt deze nieuwe rekenmethode. Hierdoor is het mogelijk om per 1 januari 2024 een toeslag te geven van 0,74%.

Waarom een verhoging met 0,74%?
Het bestuur heeft een zorgvuldige afweging gemaakt. Daarbij is ook gekeken naar de dekkingsgraad want die bepaalt wat het Molenaarspensioenfonds kan én mag doen. Natuurlijk kijkt het bestuur ook naar de regels van de Wet toekomst pensioenen.

De premie blijft gelijk
De totale premie blijft net als in 2023 30,40%. Uw werkgever betaalt 20,27% en u zelf betaalt 10,13% over het pensioengevend salaris. Hoeveel dat is, ziet u elke maand op uw loonstrookje.

U ziet uw hogere pensioen uw persoonlijke pagina MijnPensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl. U kunt veilig inloggen met uw DigiD.