Gepubliceerd op 08 april 2022

Inval van Rusland in Oekraïne heeft geen directe gevolgen voor ons fonds

De agressieve Russische inval in Oekraïne wordt door het bestuur van het Molenaarspensioenfonds met afschuw gevolgd. De schending van het internationaal recht door Rusland heeft geleid tot sancties waar het bestuur volledig achter staat.

Wij hebben onze vermogensbeheerder gevraagd om na te gaan welke beleggingen het fonds in Rusland en Wit-Rusland heeft. Voor het Molenaarspensioenfonds is de directe blootstelling zeer beperkt. Ook hebben we onze vermogensbeheerder gevraagd aan te tonen dat het sanctiebeleid op een juiste wijze gevolgd wordt.

Naast de beleggingen is het fonds ook nagegaan of er op het vlak van ingegane pensioenen of premieafdrachten in overeenstemming met de sanctiebepalingen wordt gehandeld. We hebben de afgelopen periode vastgesteld dat de sanctierichtlijnen voortdurend aangepast worden. Het bestuur van het pensioenfonds volgt de richtlijnen en aanbevelingen van de toezichthouders op de voet en zal indien nodig daarnaar handelen.

Het pensioenfonds wordt als financiële instelling vanzelfsprekend wel geraakt door de ontwikkeling van de rente (inflatie) en de situatie op de aandelenmarkten. Het is nog te vroeg om deze ontwikkeling in de effecten voor het fonds in te schatten.