Gepubliceerd op 19 februari 2024

Hoorrecht nieuwe pensioenregeling

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen van kracht geworden. Deze wet voorziet in een hoorrecht voor gepensioneerden en voormalige deelnemers, over het nieuwe pensioencontract.

Het Molenaarspensioenfonds wil op 1 januari 2026 overstappen naar een nieuwe pensioenregeling. Sociale partners spreken af hoe deze overstap plaatsvindt. Deze afspraken leggen ze vast in een ‘transitieplan’. Voor verenigingen van gepensioneerden en verenigingen van voormalige deelnemers komt een wettelijk hoorrecht. Deze verenigingen krijgen de mogelijkheid om een oordeel te geven over het voorstel hoe de huidige pensioenen worden omgezet naar de nieuwe regels. 

Gebruikmaken van het hoorrecht

Vertegenwoordigt u een vereniging die de belangen van gepensioneerden of oud-deelnemers behartigt? Dan kunt u gebruikmaken van het hoorrecht en uw stem laten horen over het ‘transitieplan’ van de sociale partners.

Meld uw vereniging aan door een e-mail te sturen naar: hoorrecht@pensioenfondsmolenaars.nl.

Let op: Bovenstaand e-mailadres is alléén voor het aanmelden om gebruik te maken van het hoorrecht. Vragen over uw pensioen kunt u stellen door te bellen naar 088 119 80 30.

Regels om gebruik te maken van het hoorrecht

Het hoorrecht geldt alleen voor verenigingen die:

  • minimaal 1.000 gepensioneerden of oud-deelnemers, of 10% van alle gepensioneerden of oud-deelnemers van het pensioenfonds vertegenwoordigen;
  • waarbij in de statuten van de vereniging staat dat zij de belangen van gepensioneerden en/of oud-deelnemers behartigen en;
  • volledig rechtsbevoegdheid zijn.