Gepubliceerd op 29 juli 2022

Bestuur onderzoekt of de pensioenen omhoog kunnen

Een aantal grote pensioenfondsen kondigde afgelopen weken aan dat ze de pensioenen gaan verhogen met een toeslag. Het Molenaarspensioenfonds kan dat jammer genoeg nog niet.

Het bestuur wil uiteraard de pensioenen verhogen zodra dat mag én kan. We noemen dit indexeren. Indexeren mag alleen als dit op een evenwichtige manier gebeurt. Dat betekent dat dit voor alle generaties, zowel jong als oud, gunstig moet zijn.

Momenteel onderzoekt het bestuur óf de pensioenen kunnen worden verhoogd – en onder welke voorwaarden. U hoort hier later dit jaar meer over.

De regels voor indexeren zijn veranderd
De overheid heeft de regels voor het indexeren per 1 juli 2022 versoepeld in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. Pensioenfondsen moesten eerst een beleidsdekkingsgraad van 110% hebben. Dat is nu 105%. Een voorwaarde is wel dat de cao-partijen van plan zijn om de pensioenrechten ‘in te varen’ in het nieuwe pensioenstelsel. De sociale partners van het Molenaarspensioenfonds zijn hierover met elkaar in gesprek. De beleidsdekkingsgraad was in juni 113,0%.

Wilt u meer informatie?
Op de pagina Financiële situatie leest u meer over de beleidsdekkingsgraad. Op de pagina’s Verhoging van pensioen en Toeslagbeleid leest u meer over het verhogen van de pensioenen.