Klachten

Het pensioenfonds probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent.

Neem in dat geval meteen contact met ons op. Elke uiting van ontevredenheid behandelen we volgens onze klachtenprocedure. Ook andere op- of aanmerkingen zijn welkom. Daarmee stelt u ons in staat de service verder te verbeteren.

 

Zo dient u een klacht in

 1. Klacht kenbaar maken
  Een klacht kunt u indienen bij onze pensioenuitvoerder Appel Pensioenuitvoering. Dat kan via het contactformulier, schriftelijk of telefonisch via:

  Molenaarspensioenfonds
  p/a Appel Pensioenuitvoering
  Postbus 1044
  2280 CA Rijswijk ZH

  088 119 80 30

  Appel Pensioenuitvoering registreert de klacht en geeft deze door aan de betreffende afdeling. Wij sturen uiterlijk 2 weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke bevestiging. 

  Binnen 8 weken nadat u de klacht hebt ingediend, ontvangt u van ons een brief met onze beslissing. Als wij meer tijd nodig hebben dan informeren wij u daarover. 

 2. In beroep gaan bij het pensioenfonds
  Als u niet tevreden bent met de oplossing of als uw klacht ongegrond wordt bevonden, kunt u in beroep gaan bij de klachtencommissie van het bestuur. Dit kan alleen schriftelijk, binnen 14 dagen nadat u over de beslissing bent geïnformeerd. Het bestuur doet dan binnen 60 dagen een uitspraak over de klacht.

  U kunt contact opnemen met het bestuur via:

  Molenaarspensioenfonds
  T.a.v. het bestuur
  Verrijn Stuartlaan 1-F
  2288 EK Rijswijk

 3. Geschillen Instantie Pensioenfondsen
  Bent u deelnemer aan de pensioenregeling? En bent u het niet eens met de beslissing van het bestuur? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillen Instantie Pensioenfondsen. Meer informatie daarover is opgenomen in het klachtenreglement en op www.geschilleninstantiepensioenfondsen.nl

MPF Klachtenreglement