Klachten

Het pensioenfonds probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening.

Neem in dat geval meteen contact met ons op. Vaak kan de klacht dan eenvoudig worden opgelost. Ook andere op- of aanmerkingen zijn welkom. Daarmee stelt u ons in staat de service verder te verbeteren.

 

Zo dient u een klacht in

 1. Klacht kenbaar maken
  Een klacht kunt u indienen bij onze pensioenuitvoerder Appel Pensioenuitvoering. Dat kan via het contactformulier, schriftelijk of telefonisch via:

  Molenaarspensioenfonds
  p/a Appel Pensioenuitvoering
  Postbus 1044
  2280 CA Rijswijk ZH

  088 119 80 30

  Appel Pensioenuitvoering registreert de klacht en geeft deze door aan de betreffende afdeling. Wij sturen uiterlijk 2 weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke bevestiging. In deze bevestiging krijgt u meer informatie over de tijdsduur van de afhandeling.

 2. Het pensioenfonds
  Als u niet tevreden bent met de oplossing of als uw klacht ongegrond wordt bevonden, kunt u in beroep gaan bij het bestuur van uw pensioenfonds. U kunt binnen 14 dagen nadat u over de beslissing bent geïnformeerd schriftelijk in beroep gaan. Dit kan alleen schriftelijk. Het bestuur doet dan een uitspraak over de klacht. U kunt contact opnemen met het bestuur via:

  Molenaarspensioenfonds
  T.a.v. het bestuur
  Verrijn Stuartlaan 1-F
  2288 EK Rijswijk

 3. Ombudsman Pensioenen
  Bent u deelnemer aan de pensioenregeling? En bent u het niet eens met de beslissing van het bestuur van uw pensioenfonds? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke Ombudsman Pensioenen via:

  Ombudsman Pensioenen
  Postbus 93560
  2509 AN Den Haag
  Telefoon: (070) 3499 620

  Werkgevers kunnen geen beroep doen op de Ombudsman Pensioenen.

MPF Klachtenreglement