Verantwoord beleggen

Molenaarspensioenfonds belegt maatschappelijk verantwoord. Dat betekent dat we niet in alle bedrijven beleggen. Zo houden we rekening met zaken als mensenrechten, milieu en goed bestuur (niet corrupt en geen witwaspraktijken bijvoorbeeld). We beleggen bijvoorbeeld niet in fabrikanten van massavernietigingswapens. Of in ondernemingen die doen aan kinderarbeid.

Strikte regels
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) gebeurt aan de hand van strikte regels zoals het Global Compact van de Verenigde Naties. Hierin staan 10 principes omschreven. Dat gaat van kinderarbeid tot anti-corruptie, van milieu-overtredingen tot mensenrechten. Molenaarspensioenfonds belegt niet in bedrijven die hier niet aan voldoen.

Invloed uitoefenen
Hebben we aandelen of obligaties van een bedrijf dat in de fout gaat? Dan gaan we (via onze vermogensbeheerder) in gesprek met dit bedrijf. Worden er geen maatregelen genomen dan beƫindigen we de belegging. Behalve naar bedrijven kijken we ook naar landen. Molenaarspensioenfonds koopt geen staatsobligaties van landen die mensenrechten niet respecteren door bevolkingsgroepen te discrimineren of te vervolgen, of landen of delen van landen onrechtmatig bezet houden.

Stemrecht
Een ander middel dat we inzetten bij MVB is stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Onze vermogensbeheerder reageert namens Molenaarspensioenfonds op beleid of plannen van een bedrijf. Zo oefenen we invloed uit om verantwoord ondernemen te stimuleren.

Gaat het ten koste van ons rendement?
Een goed rendement is het uitgangspunt van ons beleggingsbeleid. Maar wel gekoppeld aan MVB. We lopen hierdoor geen rendement mis. Tegenwoordig is de druk op bedrijven om verantwoord en duurzaam te ondernemen enorm groot. Ze worden kritisch gevolgd. Gedraagt een onderneming zich onmaatschappelijk dan wordt dat afgestraft (in de media en daardoor ook op de effectenbeurs). De gezonde bedrijven van de toekomst zijn duurzame bedrijven die verantwoord ondernemen hoog in hun vaandel hebben staan.